Toplinske pumpe
Solarni sistemi
Pirolitički kotlovi
Kotlovi na pelete
Kotlovi na kruta goriva
Kotlovi na plin
Kotlovi na laka ulja
Radijatori
Ventilokonvektori
Cirkulacijske pumpe
Podno grijanje
Komprimirani zrak
Rekuperacija
Odsisna i tlačna ventilacija
Centralna klimatizacija
Kotlovnice


tel.: 052/432-008
fax: 052/451-572
e-mail: palman.thermo@pu.t-com.hr

Adresa:
Mate Vlašića39
52440 Poreč
Hrvatska
PALMAN THERMO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, montažu i izradu termičkih uređaja; PALMAN THERMO d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci, Reg. uložak broj 1-4065-00 | OIB: 50385585634 MB: 3575357 | Sjedište tvrtke: Mate Vlašića39 52440 Poreč Hrvatska | Račun otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank , IBAN HR9124020061100089164; žiro-račun: 2402006-1100089164 | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti | Član uprave: Bruno Palman, jedini osnivač i direktor |