Toplinske pumpe
Solarni sistemi
Pirolitički kotlovi
Kotlovi na pelete
Kotlovi na kruta goriva
Kotlovi na plin
Kotlovi na laka ulja
Radijatori
Ventilokonvektori
Cirkulacijske pumpe
Podno grijanje
Komprimirani zrak
Rekuperacija
Odsisna i tlačna ventilacija
Centralna klimatizacija
KotlovnicePalman thermo

d.o.o. bavi se prodajom, montažom i servisom termotehničke opreme za grijanje i hlađenje obiteljskih kuća i industrijskih objekata.


Posjedujemo suglasnost obavljanja radova na svim skupinama građevina izdano od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske za izvođenje određenih radova:
- I.10- radovi ugradnje grijanja i hlađenja (inst. grijanja i hlađenja , ventilacije i kilma uređaja i sl. )
- I.12- plinoinstalaterski radovi.


tel.: 052/432-008
fax: 052/451-572
e-mail: palman.thermo@pu.t-com.hr

Adresa:
Mate Vlašića39
52440 Poreč
HrvatskaPALMAN THERMO drutvo s ograničenom odgovornoću za trgovinu, montau i izradu termičkih uređaja; PALMAN THERMO d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci, Reg. uloak broj 1-4065-00 | OIB: 50385585634 MB: 3575357 | Sjedite tvrtke: Mate Vlaića39 52440 Poreč Hrvatska | Račun otvoren kod Erste&Steiermrkische Bank , IBAN HR9124020061100089164; iro-račun: 2402006-1100089164 | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti | Član uprave: Bruno Palman, jedini osnivač i direktor |